Nano

Bureau KLB evalueerde het risicobeleid voor nanotechnologie, in opdracht van het ministerie van IenM. Ziehier de brief waarmee het eindrapport aan de Tweede Kamer is verzonden.

Samen met IVAM voerde Bureau KLB de Pilot Blootstellingsregistratie Nano uit (i.o.v. FNV en VNO-NCW). Lees meer.

Bureau KLB (Pieter van Broekhuizen) voerde een studie uit naar de bruikbaarheid van voorlopige nanoreferentiewaarden voor blootstelling aan in processen gevormde nanodeeltjes en de nanofractie van conventionele grondstoffen, in opdracht van het RIVM. Lees de samenvatting van het rapport: 'Applicability of provisional NRVs to PGNPs and FCNPs.'
Voor het rapport: klik hier.