Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden

Voor een gedragen aanpak van arbeidsomstandigheden is een uitgebalanceerd proces met betrokkenheid van de juiste partijen noodzakelijk. Wij zijn in staat zo’n proces gedegen op te zetten en met gevoel voor verhoudingen de rol van procesbegeleider op ons te nemen. Ook kunnen we met een meer afstandelijke en kritische blik proces en resultaten bezien – bijvoorbeeld in de rol van evaluator of procesadviseur. Hierbij bogen we op een rijke ervaring met projecten op zowel departementaal-, sector- als brancheniveau.

Blootstellingsregistratie Nano

De pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ was een gezamenlijk project van de vakbond FNV en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het werd ondersteund door IVAM en Bureau KLB.

nano matrix

Lees meer

Schoonmaak

De schoonmaaksector zorgt voor een schone werk- en leefomgeving en vervult vele andere maatschappelijke functies. Tegelijk is werk in de schoonmaak soms onzichtbaar, ondergewaardeerd en sluitpost van (krimpende) begrotingen. In opdracht van brancheorganisatie OSB brengt Bureau KLB de waarde van dit werk in beeld.

Lees meer

Evaluatie EU Arbostrategie 2007-2012

Bureau KLB was Nederlandse rapporteur voor de evaluatie van de Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2007-2012 (opdrachtgever: Europese Commissie).

Klik hier voor het persbericht bij verschijnen van het eindrapport (met link naar de rapportage).

Evaluatie 5xbeter

“Iedereen die in de metaalbewerking en metalektro werkt, verdient een veilige en gezonde werkomgeving.” Dat was tien jaar geleden de missie van 5xbeter, en zo luidt hij nog steeds. En met succes, zo blijkt uit een onafhankelijke evaluatie van het Plan van Aanpak 2014-2016 door Bureau KLB. Lees meer.

5xbeter

Behoeftenonderzoek Arbeidsomstandigheden installatie- en isolatiebranches


Logo II MensWerk 

II Mens en Werk is een samenwerkingsverband van werkgevers en vakbonden in de instal­latie- en isolatiebranches. II Mens en Werk biedt instrumenten voor veilige werkomstan­digheden. Om te weten aan welke ondersteuning medewerkers in de branches  behoefte hebben, heeft Bureau KLB een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Klik hier voor een presentatie van de resultaten. En klik hier voor de nieuwsbrief van II Mens en Werk over het onderzoek en met een link naar de samenvatting.  

Onderzoek ondersteuningsbehoefte arbeidsomstandigheden tankstations en wasbedrijven

 SFTW Logo FINAL RGB 002

In het Sociaal Fonds (SFTW) en het O&O Fonds (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te bieden voor gezonde veilige werkomstandigheden. Bijvoorbeeld de branche RI&E, de Arbocatalogus, via het branchepaspoort en de website 'Dat geeft energie.nl'.

Om te weten aan welke ondersteuning werkgevers en medewerkers in de branche verder behoefte hebben, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Het verslag van dit onderzoek is hier te vinden.

Dit verslag geeft inzicht in:
• De ervaren arbeidsrisico’s van werknemers en werkgevers
• Hun eigen formulering van de ondersteuningsbehoeften
• De kennis van en waardering voor al beschikbare hulpmiddelen arbo
• Kennis, context en gedrag van veilig en gezond werken
• Gewenste (typen) hulpmiddelen

Klik hier voor het eindrapport.

OOTW Duurzame Inzetbaarheid

logo OOTW  Afbeelding1 Dat geeft energie

 

In het O&O Fonds Tankstations en Wasbedrijven (OOTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector. Hiervoor zijn bijvoorbeeld de website 'Dat geeft energie.nl' en diverse leermodulen ontwikkeld.

Om te weten aan welke ondersteuning werkgevers en medewerkers in de branche verder behoefte hebben om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren, wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd.

Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt OOTW hoe het de ondersteuning verder zal ontwikkelen. De wensen en behoeften van medewerkers en werkgevers zijn daarbij het uitgangspunt.

Fitbit plaatjeDe vragenlijst is bedoeld voor alle medewerkers en werkgevers van tankstations en wasbedrijven.
Onder de deelnemende werknemers worden 5 Fitbits verloot.

Alle antwoorden worden strikt anoniem verwerkt. Mede met het oog op deze privacy is het vragenlijstonderzoek uitbesteed aan Bureau KLB. Als u persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden en worden deze na afloop van het onderzoek verwijderd.

Voor vragen over deze enquête, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.