Toezicht schoonheidssalons

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) publiceren het Toezichtskader voor Schoonheidssalons, gebaseerd op onderzoek van Bureau KLB.
 
Op 31 maart 2017 bood Staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer het Bureau KLB rapport 'Inventarisatie behandelingen in Schoonheidssalons 2016' aan. Dit rapport vormt de grondslag voor het toezichtskader 'Toezien op schoonheidssalons'. Aan de hand hiervan geven IGZ en NVWA hun toezicht op de cosmetische sector gestalte. Aanvankelijk was de bedoeling dat het rapport de basis zou vormen voor het opstellen van risicoprofielen ten behoeve van risicogestuurd toezicht, maar dit blijkt op basis van de uitkomst van het Bureau KLB-onderzoek niet nodig te zijn. Het rapport concludeert dat de sector schoonheidsverzorging over het algemeen bestaat uit gedegen opgeleide en bijgeschoolde mensen. Het merendeel dat bepaalde gespecialiseerde behandelingen aanbiedt, heeft daarvoor ook (extra) scholing gevolgd en volgt de daarvoor geldende richtlijnen.

Klik hier voor het Bureau KLB rapport 'Behandelingen in schoonheidssalons 2016'.
Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris en voor het Toezichtskader.
Klik hier voor het nieuwsbericht op de IGZ website.
 
front rapp IGZ COSM