Biotechnologie

De stand van de gedachtewisseling over modernisering van het biotechnologiebeleid

Van maart tot en met oktober 2018 vond een gedachtewisseling plaats tussen betrokken maatschappelijke partijen over wenselijke bouwstenen voor modernisering van het biotechnologiebeleid. Bureau KLB verzorgde de procesbegeleiding. Klik hier voor het eindrapport, getiteld 'De stand van de gedachtewisseling'.

SvdG

 

Aan de slag met toekomstbestendig biotechnologiebeleid

Op 7 november 2017 vond een brede discussiebijeenkomst plaats in het NEMO Science Museum Amsterdam. Rond de honderd deelnemers, geïnteresseerd in of betrokken bij biotechnologie, kwamen  bijeen om te bespreken hoe zij daadwerkelijk met  toekomstbestendig biotechnologiebeleid aan de slag zouden gaan. Bureau KLB vervaardigde het verslag van de bijeenkomst. 
Voor het verslag: klik hier

ADSM Biotech

 

 
Stakeholderbijeenkomsten zomer 2017

'Naar toekomstbestendig biotechnologiebeleid': onder die noemer wisselden ruim honderd betrokkenen bij biotechnologie met elkaar en de Rijksoverheid van gedachten. Bureau KLB rapporteerde de uitkomsten. Klik hier voor rapport.

SH Biotech

 

 

 

 

 

 

 

 


Stakeholderconsultatie Trendanalyse Biotechnologie 2016

SH Trendanalyse

Bureau KLB voerde een stakeholderconsultatie uit naar aanleiding van het verschijnen van de Trendanalyse Biotechnologie 2016; ‘Regelgeving ontregeld’ van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad (met medewerking van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Georganiseerde belangenvertegenwoordigers in en om de sectoren die door de biotechnologie worden geraakt, zijn langs twee wegen in de gelegenheid gesteld om hun reacties op de Trendanalyse in te brengen: door middel van interviews en via een website en een mailadres. In totaal zijn reacties ontvangen van 33 personen, afkomstig vanuit 26 organisaties. Klik hier voor het rapport.

December 2016 is het rapport van de stakeholderconsultatie samen met de beleidsreactie van de Staatssecretaris van IenM aan de Tweede Kamer gestuurd. Ziehier.