Omgevingsrisico's en onzekerheden

"Omgaan met omgevingsrisico’s en onzekerheden; hoe doen we dat samen?" Dat is de titel van een essaybundel van de Raadsgroep Signalering (o.l.v. Dr. Alex Brenninkmeyer) die verschenen is met medewerking van Bureau KLB.

Het boek bevat essays van de vier Raadsgroepleden en daarnaast impressies van een symposium en een werkconferentie over omgaan met onzekere en ambigue risico's. Beide impressies zijn door Bureau KLB vervaardigd. De werkconferentie was ook georganiseerd en gefaciliteerd door Bureau KLB (i.s.m. het Ministerie van Verhalen). Bureau KLB trad tevens op als facilitator en uitgever van de bundel.

Om naar een downloadsite van de bundel te gaan: klik hier.