REACH

Standpunten over de REACH revisie

In opdracht van het ministerie van IenW zijn de overwegingen, argumenten en standpunten van diverse Nederlandse partijen bij de voorgenomen REACH revisie geinventariseerd. Uitvoerder was dr. Kees Le Blansch (via de Antea group).

De resultaten zijn beschreven in het werkdocument 'Standpunten over de REACH-revisie'. Download hier.

REACH revisie

 

Overig REACH en CLP

2019: Onderzoeksrapport 'Evaluatie Bureau REACH 2013 - 2017'; in opdracht van RIVM/Bureau REACH

2014: Bureau KLB onderzocht stand van zaken invoering CLP; in opdracht van InfoMil/NVWA

2011: Onderzoeksrapport REACH en inovatie; in opdracht van het Ministerie van EZ

2011: Onderzoeksrapport  Drie jaar uitvoering REACH in Nederland (2007 - 2010); in opdracht van het ministerie van VROM

2008: Onderzoeksrapport 'De chemie van beleid – lessen uit 10 jaar SOMS en REACH'; in opdracht van het ministerie van VROM