GGO

Bureau KLB evalueerde de gang van zaken bij onderzoeksprogramma ERGO: Ecologie rond gemodificeerde organismen (2006-2012). Daaruit komt het beeld naar voren van een zuiver en onafhankelijk uitgevoerd, maatschappelijk relevant en mooi onderzoeksprogramma met waardevolle resultaten. Maar ook van een programma waarbij de wetenschap teveel een eigen koers heeft gevaren en dat minder toepasbare opbrengsten opleverde dan was beoogd.

Een terugblik op ERGO is nu in boekvorm verschenen, met daarin ook de conclusies van Bureau KLB.

Plaatje ERGO

Voor het rapport van de Bureau KLB procesevaluatie klik hier